Miljøpolitik

Marslev Autolagers formål er at modtage kasserede biler og demontere dem således at flest mulige af delene kan genbruges som reservedele. Virksomhedens vigtigste arbejdsopgave består i at miljøbehandle bilerne – dvs. tømme væsker og andet miljøfarligt affald fra bilerne og bortskaffe det på korrekt vis.

Marslev Autolager vil i det daglige arbejde sikre for at miljøbelastningerne fra virksomhedens aktiviteter minimeres. Arbejde skal medføre en løbende forbedring på miljøområdet. Som en naturlig fortsættelse af dette har Marslev Autolager udarbejdet følgende miljøpolitik:

Miljøpolitik

  • Ved at opretholde et certificeret miljøledelsessystem i henhold til DS/EN ISO 14001 vil Marslev Autolager sikre en løbende forbedring på miljøområdet og forebyggelse af forurening fra virksomheden.
  • Arbejde for at flere dele fra bilerne bliver genbrugt som reservedele i biler.
  • Marslev Autolager ønsker at reducere energiforbruget så påvirkning af miljøet minimeres.
  • Marslev Autolager overholder naturligvis gældende lovgivning på miljøområdet.
  • Arbejde for indførelse af forbedrede metoder til miljøbehandling af biler på eget værksted.
  • Miljøpolitikken er offentlig tilgængelig og udleveres derfor til kunder, underleverandører, miljømyndighed, naboer samt til andre interesserede , og bliver i forbindelse med oprettelse af hjemmeside udlagt på denne.
  Marslev Autolager Leif Gamst Direktør.