Ring i dag på: 65 95 11 90

Marslev Autolager`s formål er at modtage kasserede biler og demontere dem således at flest mulige af delene kan genbruges som reservedele. Virksomhedens vigtigste arbejdsopgave består i at miljøbehandle bilerne - dvs. tømme væsker og andet miljøfarligt affald fra bilerne og bortskaffe det på korrekt vis.

Marslev Autolager`s vil i det daglige arbejde sikre for at miljøbelastningerne fra virksomhedens aktiviteter minimeres. Arbejde skal medføre en løbende forbedring på miljøområdet. Som en naturlig fortsættelse af dette har Marslev Autolager`s udarbejdet følgende miljøpolitik:

  • Ved at opretholde et certificeret miljøledelsessystem i henhold til DS/EN ISO 14001 vil Marslev Autolager sikre en løbende forbedring på miljøområdet og forebyggelse af forurening fra virksomheden.
  • Arbejde for at flere dele fra bilerne bliver genbrugt som reservedele i biler.
  • Marslev Autolager ønsker at reducere energiforbruget så påvirkning af miljøet minimeres.
  • Marslev Autolager overholder naturligvis gældende lovgivning på miljøområdet.
  • Arbejde for indførelse af forbedrede metoder til miljøbehandling af biler på eget værksted.
  • Miljøpolitikken er offentlig tilgængelig og udleveres derfor til kunder, underleverandører, miljømyndighed, naboer samt til andre interesserede , og bliver i forbindelse med oprettelse af hjemmeside udlagt på denne.

 

Marslev Autolager

Leif Gamst
Direktør.